LV EN
40-50%
atmaksa!
Latvijas valsts līdzfinansējuma fonds ārvalstu filmām

Līdzfinansējums ārvalstu filmām

Valsts budžeta līdzfinansējums ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā

No 2013. gada līdz 2021. gadam Nacionālais Kino centrs administrēja valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ar mērķi atbalstīt ārvalstu filmu, t.sk. spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu, veidošanu Latvijā.

No 2022. gada 1. februāra Valsts budžeta līdzfinansējuma ārvalstu filmu uzņemšanai programmu administrē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Vairāk informācijas: www.liaa.gov.lv

Līdzfinansējuma mērķis ir:

  • Ārvalstu kino nozares finansējuma piesaistīšana,
  • Latvijas kultūras eksporta veicināšana,
  • Latvijas atpazīstamības pasaulē veicināšana,
  • Latvijas kino nozares infrastruktūras attīstības veicināšana un jaunu darba vietu radīšana,
  • Latvijas radošo industriju attīstības veicināšana,
  • Kultūras tūrisma attīstības veicināšana.

Lai saņemtu līdzfinansējumu, ārvalstu producentam jānoslēdz līgums ar Latvijā reģistrētu filmu producentu par filmas tapšanu.

Attiecināmie izdevumi ir ar filmas uzņemšanu saistītās izmaksas, t.sk. administratīvā un profesionālā personāla izmaksas, tehnikas īre un pakalpojumi; transporta pakalpojumi un degviela; celtniecības pakalpojumi; naktsmītnes, ēdināšanas, apsardzes, telekomunikāciju pakalpojumi; preču un materiālu iegāde; mākslinieciskie un tehnoloģiskie pakalpojumi; nomas vai īres izmaksas u.c.

Valsts budžeta līdzfinansējumu var apvienot ar pašvaldību finansējumu - Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma programma Rīgas Filmu Fonds ārvalstu filmu uzņemšanai Rīgā domāta filmu projektiem, kurus plānots uzņemt Rīgā un Latvijā. Vairāk informācijas šeit: https://www.liveriga.com/lv/11497-rigas-filmu-fonda-lidzfinansejums/

© Latvijas kinoproducentu asociācija, 2024 »