LV EN
40-50%
atmaksa!
Latvijas valsts līdzfinansējuma fonds ārvalstu filmām
Darbojas kopš 2013. gada
www.nkc.gov.lv

Līdzfinansējumu piešķiršanas galvenie nosacījumi:
– filma pilnībā vai daļēji uzņemta Latvijā,
– filmas uzņemšanā tiek izmantoti Latvijā reģistrētu fizisko vai juridisko personu pakalpojumi,
– kopējās filmas projekta izmaksas spēlfilmām un animācijas filmām sasniedz vismaz 711 436 eiro, bet dokumentālajām filmām – vismaz 142 287 eiro,
– projekta iesniegšanas dienā producentam ir pieejams finansējums vismaz 50 % apmērā no kopējām filmas uzņemšanas izmaksām.

Kopējais līdzfinansējums – līdz 40%

Attiecināmie izdevumi
Ar filmas uzņemšanu saistītās izmaksas, t.sk. administratīvā un profesionālā personāla izmaksas, tehnikas īre un pakalpojumi; transporta pakalpojumi un degviela; celtniecības pakalpojumi; naktsmītnes, ēdināšanas, apsardzes, telekomunikāciju pakalpojumi; preču un materiālu iegāde; mākslinieciskie un tehnoloģiskie pakalpojumi; nomas vai īres izmaksas u.c.

“Rīgas filmu fonds”
Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programma ārvalstu filmu uzņemšanai Rīgā
Darbojas kopš 2010. gada
www.filmriga.lv

Pieejams finansējums līdz 2 000 000 eiro.

Pieteikšanās līdzfinansējumam jebkurā laikā.

Fondu darbības laikā līdzfinansējumu saņēmuši 25 starptautiski projekti no 10 valstīm.
© Nacionālais kino centrs, 2022 »