LV EN
Nacionālā Kino centra darbības mērķis ir īstenot valsts politiku kino un filmu nozarē un administrēt kino un filmu nozarei paredzētos valsts budžeta līdzekļus.

Galvenās Nacionālā Kino centra funkcijas:
– administrēt kino un filmu nozarei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
– veicināt Latvijas kino un filmu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju;
– veicināt filmu radīšanu, kā arī audiovizuālā mantojuma pieejamību un izplatību Latvijā un pasaulē;
– koordinēt Latvijas kino un filmu nozares līdzdarbību Eiropas audiovizuālās jomas atbalsta programmās;
– reģistrēt filmu producentus;
– uzraudzīt filmu klasifikācijas noteikumu izpildi;
– veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas kino jomā.
© Nacionālais kino centrs, 2023 »